Pengambilan Billkey/PIN : 28 November 2019 – 5 Januari 2020
Pembayaran PMB : 28 November 2019 – 5 Januari 2020
Pengisian Formulir Online dan Cetak Kartu Ujian : 28 November 2019 – 5 Januari 2020
Ujian Seleksi : 12-13 Januari 2020
Pengumuman : 15 Januari 2020